Quản Trị Máy Chủ

THẾ GIỚI SỐ | MÁY CHỦ ẢO - VPS SERVER | QUẢN TRỊ MÁY CHỦ

Chúng tôi hỗ trợ 24/7 cho dù bạn đang trong kỳ nghỉ hoặc trong văn phòng. Chúng tôi sẽ cài đặt các máy chủ của bạn với bản cập nhật hoặc sửa chữa khi cần thiết. Nếu bạn bị tấn công, hoặc máy chủ của bạn có thể mất kiểm soát, chỉ cần gọi cho chúng tôi và chúng tôi sẽ giúp!

Các gói của chúng tôi sẽ cho phép bạn giảm chi phí quản lý liên quan đến máy chủ của bạn, cung cấp cho bạn với không gian sao lưu dự phòng, theo dõi, thời gian làm việc của phần mềm và cho phép bạn cảm thấy an toàn khi biết rằng một người nào đó luôn ở đó để giúp bạn trong trường hợp khẩn cấp.

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MÁY CHỦ CHUYÊN NGHIỆP
  LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5
Server thứ 01
800,000đ
1,800,000đ
2,600,000đ
3,200,000đ
Server thứ 02
500,000đ
1,000,000đ
1,600,000đ
1,800,000đ
 
CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
Managed Server Services & Assistance 15 phút 60 phút 90 phút 120 phút 120 phút
24/7 Emergency Support
Ping Monitoring
Monitoring of server services with email notification 0 0 5 10 10
System and Log Files Monitoring
« Bad Surprise » Insurance
O/S Security Updates
Security Vulnerabilities Updates
Security Audit 1/year
Software Firewall Management (Linux)
Server Resources Monitoring
24x7 Monitoring, Notification, and Response

Quản trị toàn diện Level 5: Quản lý được máy chủ với giải pháp chăm sóc đầy đủ. Nó bao gồm, ngoài 120 phút của hỗ trợ phần mềm hàng tháng, theo dõi đầy đủ 24 / 7 của các dịch vụ máy chủ của bạn và có phản ứng ngay lập tức để sửa chữa bất kỳ vấn đề xảy ra.

« Bad Surprise » Insurance: Bảo hiểm an toàn hệ thống cho bạn, được tích hợp tại level 4,5. Bảo hiểm này bảo vệ bạn chống lại virus, sâu, phần mềm bị lỗi hoặc bất kỳ sự kiện không lường trước được rằng sẽ yêu cầu cài đặt lại cả máy chủ và hệ điều hành của máy chủ. Cài đặt lại là miễn phí bất cứ khi nào bạn cần.

CÁC TÍNH NĂNG HỆ THỐNG
Managed Server Services & Assistance Our highly proficient support staff will help you out with software installation, configuration and issues
24/7 Emergency Support You can use your monthly managed hosting services work time for emergency support 24 hours per day, 7 days per week. Work time outside business hours is counted in double.
Ping Monitoring Your server response time is monitored and an email notification is sent if any error is detected.
Monitoring of server services with email notification Monitoring of your server's services ensures that your web server, mail server, dns server, database server or any other server software you use is always up and running. When an error is detected, you are notified by email
System and Log Files Monitoring TGS monitors and inspect your log files for possible intrusion attempts and errors in order to detect potential security threats or server problems.
« Bad Surprise » Insurance The «Bad Surprise» Insurance protects you against viruses, worms, defective softwares or any unforeseen event that would have the effect of requiring the reinstallation of your server and its operating system. If this occurs and you are covered by the Bad Surprise insurance, reinstallation will be free of charge.
O/S Security Updates TGS verifies the availability of the latest security updates and sends you a notification to see if you are interested to have them installed.
Security Vulnerabilities Updates TGS verifies the availability of the latest supported software updates and sends you a notification to see if you are interested to have them installed.
Security Audit The Security Audit is a yearly server security report that gives the customer a complete overview of the security vulnerabilities associated with their server's configuration. Once the report is produced, our team can use your managed services work time to fix the issues or enhance the security of your server.
Software Firewall Management (Linux) The IP Table Software firewall is installed on the server, and TGS takes good care to make the proper adjustments according to the customer's needs.
Server Resources Monitoring Server resources Monitoring ensures that your applications do not take too much resources in terms of memory and CPU. The notifications are sent by email.
24x7 Monitoring, Notification, and Response Monitoring, notification and response service offers complete peace of mind. When this service is enabled, iWeb will monitor and respond to fix, within 15 minutes, any issue that is reported by the monitoring system.

Bảng giá trên đây chưa bao gồm 10% phí giá trị gia tăng (VAT).