Chuyển tên miền về Thế Giới Số

THẾ GIỚI SỐ | TÊN MIỀN | CHUYỂN TÊN MIỀN VỀ THẾ GIỚI SỐ

A .       Chuyển tên miền .VN 

                Qui trình chuyển đổi tên miền Việt Nam tại nhà đăng ký tên miền Thế Giới Số như sau:

            1.    Check lại thông tin tên miền đã hết hạn( sắp hết hạn) đang duy trì tại nhà đăng ký cũ hay chưa ?

             2.    Làm thủ tục chuyển đổi nhà đăng ký( hợp đồng chuyển đổi tên miền và bản khai có xác nhận của nhà đăng ký cũ).

             3.    Thanh toán phí và Thế Giới Số thực hiện chuyển đổi tên miền về duy trì trên hệ thống của Thế Giới Số

   B.       Chuyển tên miền Quốc tế

               Qui trình chuyển đổi tên miền Quốc tế tại nhà đăng ký tên miền Thế Giới Số như sau:

             1.      Yêu cầu nhà quản lý tên miền hiện tại của khách hàng mở khóa( Unlock) tên miền và cung cấp mã được cấp phép (Authorization Code) của tên miền đó

             2.      Thế Giới Số sẽ thực hiện việc yêu cầu chuyển tên miền của Thế Giới Số từ tài khoản quốc tế của Thế Giới Số, nhập tên miền và mã được cấp phép (authorization code). RCOM sẽ gửi yêu cầu chuyển đổi đến nhà quản lý tên miền hiện tại của khách hàng

             3.      Nhà quản lý tên miền hiện tại sẽ gửi mail đến người sở  hữu tài khoản dùng để đăng ký tên miền cho khách hàng yêu cầu sumit yêu cầu chuyển đổi

             4.      Người sở hữu submit, trong vòng 2 tuần tên miền sẽ được chuyển sang nhà đăng ký mới

             5.      Chú ý là RCOM có yêu cầu phải charge (trả tiền) và gia hạn tên miền này 1 năm khi chuyển sang nhà đăng ký mới.